how to create a site for free


Het platform

De filosofie achter het Secured Sharing platform is afkomstig uit de defensie en ondersteunt vier basis fases in een oneindige loop:

1) verzamel informatie
2) oriënteren
3) maken van besluiten
4) uitvoeren

Dit is de basis van ons platform waarop bijna alle hedendaagse organisaties effectiever en efficienter kunnen handelen.


  1. Verzamel informatie - Voor het verzamelen van informatie wordt gebruik gemaakt van eigen middelen of van middelen van derden. Dit kunnen sensoren zijn, of bestaande informatie in databases die via diverse standaarden met het platform gedeeld kunnen worden. Informatie hoeft daarom niet lokaal of gecentraliseerd te zijn, het platform ondersteunt ook gedistribueerde systemen of hybride vormen.
  2. Oriëntatie -  Het correleren of bewerken de verzamelde informatie zorgt uiteindelijk voor bruikbare informatie. Dit levert een interpretatie van de werkelijkheid. Operators worden mogelijk ondersteund door algoritmes voor abnormaliteiten en een duidelijk dashboard. Daarnaast verzorgt het platform simultaan meerdere dashboards.
  3. Besluitvorming - Operators kunnen door de oriëntatie fase een besluit nemen of het platform kan zelfstandig handelen op basis van vooringestelde werkprocessen. Besluiten van meer kritische aard zullen altijd door mensen moeten worden genomen. Besluiten worden vastgelegd in een incident management systeem. 
  4. Handelen - Voor het correct handelen wordt gebruik gemaakt van een incidentmanagent systeem. Partners kunnen worden aangestuurd door opdrachten en/of informatie deling. Afhankelijk van de 'use case' wordt informatie op 'need to know' gedeeld. 
Mobirise

Eén platform
Voor het verbinden van mensen, sensoren of data beschikt de software over een uniforme interface. Een platform dat integratie en configuratie mogelijk maakt voor het verkrijgen van inzicht en aansturing. De dynamische omgeving dient simultaan meerdere functionaliteiten, is maximaal beveiligd en biedt een eenvoudige interface voor deling en aansturing. We kiezen een multi-user, multi-stakeholder benadering om informatie op een 'Need to know' basis te kunnen tonen. Dit platform is schaalbaar en makkelijk uit te breiden door aan te sluiten op nieuwe of oudere, bestaande systemen. Altijd met een hoge graad van veiligheid en regie van de eigenaar van informatie, over zijn eigen deel.

Mobirise

Intuïtief gebruik. 
De data en het gebruik er van zijn verschillende aspecten die in het ontwerp zijn meegenomen. Ze zijn vanaf het begin ontkoppeld zodat het platform meerdere 'portals' kan dienen voor verschillende gebruikers of verschillende informatie eigenaren. Zonder tussenkomst van systeem beheerders is het mogelijk om informatie samen te brengen van verschillende partijen en slechts te delen met bevoegden. Elke gebruikersgroep krijgt daardoor het beeld wat functioneel nodig is. Alle informatie is dynamisch opschaalbaar tijdens incidenten indien noodzakelijk.

Mobirise

Ondersteuning meerdere technologien
Om informatie te verrijken kunnen er modulair verschillende applicaties, algorithmes, sensoren, etc worden aangehaakt. Maar ook verschillende visualisatievormen zoals virtual reality, augmented reality, etcetera.  

Mobirise

Configuratie

Eenvoudig te configuren waarop verschillende (bestaande/nieuwe) sensoren geintegreerd worden.  

Cloud

Flexibele architectuur voor ondersteuning op publieke, private of hybride clouds (centraal of gedistribueerd)

Security

Hoge informatie beveiliging door inzet van verschillende technologien voor meerdere lagen van cybersecurity

Dynamisch

Informatie kan specifiek gedeeld worden op 'Need-2-Know' basis. Informatie kan ook weer eenvoudig worden afgenomen

Standaarden

Gebruik van open standaarden maakt integratie eenvoudig. Maar op verzoek kunnen eigen protocollen ontsloten worden.   

Dashboards

Vrijgeven van data kan via verschillende configureerbare dashboards of API's. Is eenvoudig aan te passen voor optimaal functioneel gebruik. 

Multi-stakeholder

Informatie ontsluiting kan eenvoudig samenwerking mogelijk maken, zelfs voor verschillende partijen met verschillende security niveaus 

Multi-role

Ondersteuning van verschillende rollen doordat informatie en sensoren kunnen worden ontvangen, acties en actuatoren kunnen worden aangestuurd.

Adres

Zuidelijke Havenweg 40
7554 RR Hengelo

Contact

Email: klik hier 
Phone: +31 (0) 6 22 55 10 05